Værd at vide / Ordens- og sikkerhedsregler

Ordens- og sikkerhedsregler

 

 • Al færdsel på NDRK's område er på eget ansvar og for egen risiko.
 • Al udendørs ridning på NDRK's område skal foregå i skridt, når der rides uden for banerne.
 • Ridning i staldene er forbudt.
 • Alle har pligt til at rydde op efter sig og holde orden.
 • Tobaksrygning er kun tilladt udenfor bygningerne.
 • Tyveri meldes til politiet og medfører bortvisning.
 • Bestyrelsens anvisninger skal følges.
 • Ridehusreglerne skal overholdes.
 • Det påhviler ejerne selv at erstatte eventuelle skader forårsaget af løse heste samt sørge for omgående indfangning.
 • Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre karantæne eller bortvisning.
 • Faciliteterne må benyttes af alle medlemmer af klubben, der har betalt facilitetskort, dog undtagen aktiviteter i forbindelse med kurser eller stævner.
 • Kig dig for inden porten åbnes samt ved ind- og udridning af ridehuset, giv lyd inden du går ind.
 • Når to ekvipager passerer hinanden, skal det altid ske venstre skulder mod venstre skulder.
 • Vis hensyn til ryttere, som får undervisning. Rytteren som modtager undervisning, har første ret over hallen.
 • Imens der er dressurundervisning er der max. tilladt 5 rytter i hallen, dvs. den, der får undervisning, den der skridter varm og den der skridter af. Derudover 2 andre rytter.
 • Imens der er springundervisning er hallen lukket for andre rytter end dem, der får undervisning.
 • Skridtarbejde skal altid foregå på hovslaget venstre rundt.
 • Det er ikke tilladt at springe, uden at underviseren er til stede. 
 • Kig altid op, når du rider, så der ikke sker uheld.
 • Hvis en rytter har problemer med sin hest og generer andre derved, så lad være med straks at blive irriteret. Næste gang er det måske dig, der har problemer.
 • Hvis du vil longere, forgår det i Round Pen i enden af stalden ellers på vores udendørs Round Pen.
 • Der er mulighed for at sadle op inde i hallen, ved siden af Round Pen.
 • Alle ekvipager på NDRKs arealer skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
 • Sluk lys og radio og luk porte og døre, når du er den sidste, som forlader hallen.
 • Tilskuere skal forholde sig i ro og ikke råbe.
 

Ridning i trafikken:

Husk altid din ridehjelm!

 • Du skal ride i vejens højre side, med mindre der findes en særskilt ridesti. Du må ikke ride på cykel- og gangstier.
 • Rid én og én i højre side af vejen. Kun hvis I er mange, skal I ride to og to.
 • Rid aldrig for løse tøjler.
 • En ung og urolig hest bør følges med en erfaren og rolig hest, hvor den erfarne går tættest på trafikken.
 • Giv tegn i god tid, så andre ryttere og trafikanter er forberedt på, hvad du vil gøre.
 • Hold samling på gruppen. Kryds vejen samtidigt. Lad aldrig heste vente på hinanden på hver sin side af vejen. Heste er flokdyr, og i værste fald kan en ventende hest løbe efter de heste, som allerede er kommet over vejen.
 • Kryds altid vejen, hvor der er fuld oversigt - og f.eks. aldrig før et sving.
 • Når du rider i lygtetændingstiden, skal du have en lygte på dit venstre ben. Lygten skal lyse hvidt fremad og rødt bagud og være synlig på mindst 150 meters afstand. Hesten skal have refleksbånd på alle 4 ben. Refleksbåndene skal være mindst 5 cm brede.
  Du kan blive ekstra synlig ved selv at tage en refleks/diodevest på og give hesten et lyst dækken på, evt. med påsyede refleksbånd.
 • Fodgængere passeres altid i skridt.
 • Tag ned i skridt, hvis en cyklist ønsker at overhale.
 • Sikkerhedskampagne udarbejdet i samarbejde mellem Rådet for Større Færdselssikkerhed, Dansk Islandshesteforening og Dansk Ride Forbund.
Nørre Djurs Rideklub | Grenaavej 60, 8500 Grenaa